Vertrek artistiek leider Timon Blok

Helaas bereikte ons afgelopen week het bericht dat Timon Blok, onze artistiek leider, onze stichting na bijna 13 jaar, zal gaan verlaten.

Naast het artistiek leiderschap, hetgeen hij heel leuk vindt, kwamen veel andere zaken op zijn schouders terecht. Timon geeft aan dat het een proces is wat zich al enkele jaren aan het ontwikkelen is. De verbondenheid van THiG met Groenekan als dorp is minder geworden, wortelen in een bredere gemeenschap is moeilijk. De stap om “selfsupporting” te worden is (nog) niet voldoende van de grond gekomen. De achterban (bedrijven, inwoners, vrijwilligers etc.) zouden met voorstellen moeten komen. Nu lijkt het draaiend houden van THiG alleen de verantwoordelijkheid van het bestuur, terwijl de community als geheel dit zou moeten dragen. Timon adviseert het gesprek hierover met elkaar aan te gaan, hetgeen omarmd wordt door het bestuur. De toekomst van Theater in ’t Groen staat op het spel en daarom is het gesprek hierover met eenieder die zich betrokken voelt bij onze stichting van groot belang. Dit zal hopelijk op korte termijn plaats gaan vinden en wordt aldus vervolgd.

Van belang is nog om te melden dat Timon niet per direct zal aftreden maar voorlopig aan zal blijven om ons daar waar mogelijk te blijven ondersteunen en mee te helpen in de zoektocht naar een eventuele opvolger. Voor nu verwachten we niet dat dit eerder zal zijn dan voor de zomer. Mocht dit anders lopen dan zullen we hierover natuurlijk direct met iedereen communiceren. Het afscheid van Timon te zijner tijd zal natuurlijk aan niemand voorbijgaan!

Het bestuur spreekt zijn dank uit voor alles wat Timon van het begin af aan heeft bijgedragen aan Theater in ’t Groen, dus bijna te veel om op te noemen. We zullen zijn eerlijkheid, betrokkenheid, zijn werk en creativiteit en zijn onverholen passie enorm gaan missen!

Timon_Blok Timon_Blok