KING ARTHUR LATER IN 2021

Tegelijkertijd moeten we jullie -helaas- ook meedelen dat we, in onderling overleg met Timon Blok en Liselotte Donkers, hebben besloten om ook aankomend jaar (2021) geen productie van de omvang van King Arthur op te voeren. Gegeven de onzekerheid rondom Corona en de hierdoor ingeperkte, maar ook praktisch bemoeilijkte, repetitieperiode, is juni 2021 niet haalbaar. Zoals het er nu naar uit ziet hopen we vanaf september wel tot de eerste repetities hiertoe over te gaan, maar ook dat blijft voorlopig nog een beetje ongewis en hangt samen met toekomstige ontwikkelingen rondom corona.

Zodra het nieuwe jaar eenmaal een feit is, zullen we gaan onderzoeken wat er wel mogelijk zal zijn op het gebied van mogelijk wat meer kleinschaliger activiteiten. Hier komen we dan vanzelfsprekend bij jullie op terug.

zwaard arthur zwaard arthur